Mitkä ero on Advisory Boardilla ja hallituksella? 

Kun yritys tarvitsee ulkopuolista sparraus apua voidaan koota Advisory Board. Advisor Board ei ole osakeyhtiölain mukainen toimielin vaan joukko tahoja antavat ulkopuolista apua kulloinkin tarvittavaan asiaan. Advisor Boardin jäsenet on neuvonantajia kun taas hallitus on vastuussa yrityksen toiminnasta. Hallitus päättää sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteista ja johtaa yritystä kun taas Advisor Board jäsenet on tukemassa päivittäistä työtä, jotta tavoitteisiin päästää.

Advisor Board on ryhmä yrityksen ulkopuolisia henkilöitä, jotka on kutsuttu neuvomaan. Ryhmän tehtävä on antaa strategisia neuvoja yrityksen omistajille, hallitukselle ja/tai johtoryhmälle. Advisor Board ryhmän koko tulisi olla minimissään 3 henkilöä ja maksimissaan 8 henkilöä. Advisor Boardiin suosittelemme valitsemaan henkilöitä, joilla on toisistaan eriävät profiilit ja taidot. Advisor Boardin jäsenet toimivat vastuullisesti ja vilpittömästi yrityksen edun mukaisesti vaikkakaan heitä ei rajoita hierarkiat tai yrityksen voimassa olevat linjaukset. Heidän tehtävä on uudistaa ja tuoda tuoreita ideoita sekä toimintamalleja yrityksen toimintaan.

Miten voimme auttaa? 

Jäsenistössämme on laaja-alaista osaamista ja paljon kokemusta liike-elämän eri vaiheista. Autamme yritystäsi löytämään parhaan mahdollisen Advisor Boardin kun tiedät tavoitteet millaisen Advisor Boardin haluat koota?

Haluatko löytää yritykseesi Advisor Board jäsenen?

Sinä määrität valintakriteerit ja teet päätöksen henkilövalinnoista. Me etsimme vaatimuksesi mukaiset jäsenehdokkaat, osallistumme valintaprosessiin yhdessä sovittavalla tavalla ja autamme sopimuksen tekemisessä. Välitämme riippumattomia neuvonantajia, joilla on aito halu auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa. Jäsenistömme monipuolinen kokemus operatiivisesta johtamisesta sekä johtoryhmä työskentelystä antaa yrityksille mahdollisuuden vahvistaa omaa osaamistaan.

Ota yhteyttä!

Susanna Koutonen
toiminnanjohtaja
pohjois-suomi@hallituspartnerit.fi
040 7184498