Miksi hallituspartnerien jäseneksi?

On monia syitä, miksi kannattaa liittyä Hallituspartnerien jäseneksi. Yhdistys välittää jäseniään pohjoissuomalaisten pk-yritysten hallituksiin sekä tarjoaa jäsenilleen erilaisia jäsenpalveluja: ajankohtaista tietoa, tilaisuuksia ja koulutuksia teemalla oppia ikä kaikki. Merkittävä osa tuottamastamme palvelusta on koulutusta, neuvontaa ja asiantuntija-apua. Jäsenille suunnatuissa koulutuksissa mm. syvennetään hal­li­tuk­sen jäse­nen kykyä ar­vioi­da yri­tyk­sen stra­te­gi­sia va­lin­to­ja jat­ku­vas­ti muut­tu­vas­sa kan­sainväli­sessä lii­ke­toi­min­taympäristössä.

Yksi motiivi lähteä hallituspartneriksi on oma halu olla mukana vaikuttamassa ja auttamassa lupaavia suomalaisyrityksiä menestykseen hallitustyöskentelyn kautta.

Erittäin tärkeää on myös yhteisöllisyys eli yhdessä tekeminen. Autamme yrityksiä menestymään edistämällä hyvää hallitustyötä, edesautamme sopivien hallitusjäsenten löytymistä ja näin olemme mukana pohjoissuomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittämisessä. Yhteisten arvojen ylläpitäminen, tietojen ja taitojen jakaminen sekä verkottuminen ovat keskeinen osa hallituspartnerityötä.

Hallituspartnerit on monimuotoinen verkosto, josta löytyy tukea, coachausta, havainnointia, aitoa kiinnostusta sekä sosiaalista pääomaa. Siksi se on erinomainen apu työssäsi ja elämässäsi – kehittymisessäsi.

Hae jäseneksi

Kysy lisää!

Lähetä vapaamuotoinen viesti pohjois-suomi@hallituspartnerit.fi

Hae jäseneksi