Hallituksen työkalupakki

Asiakirjapohjia vapaaseen käyttöön

Haluamme tarjota jäsenillemme maksuttomia, laadukkaita asiakirjapohjia. Voit käyttää ja ladata ilmaiseksi hallitustyöskentelyä varten tuotettuja malleja. Mallit ovat Hallituspartnerit-verkoston ja sen kumppaneiden tuottamia.

Osakassopimus

Osakkeenomistajat, tai osa heistä voivat ja haluavatkin usein pk-sektorilla sopia keskenään seikoista, joita ei yhtiöjärjestyksessä ole määritelty, tai ei ole mahdollista määritellä.

Hallituspartnerit_osakassopimus_malli

Omistajastrategia

Omistajastrategia on osakkaiden yhteinen näkemys siitä, mitä he yritykseltä odottavat.

Hallituspartnerit_omistajastrategia_malli

Hallituksen esityslista

Hallituksen kokouksen esityslista on lista siitä, mitä asioita hallituksen kokouksessa aiotaan käsitellä. Esityslistan asiakohdissa on hyvä todeta, ovatko ne tiedoksi (T), Keskusteltavaksi (K) vai päätettäväksi (P).

Hallituspartnerit_esityslista_malli

Hallituksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjalla on ensisijaisesti merkitystä todisteena hallituksen kokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista. Pöytäkirjan laatiminen on kokouksen puheenjohtajan vastuulla.

Hallituspartnerit_poytakirja_malli

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus on tärkeä tilanne yhteenveto hallitukselle ja samalla oivallinen tilanne toimitusjohtajalle kirkastaa omat ajatuksensa säännöllisin välein ja saada lisäarvoa hallitukselta.

Hallituspartnerit_toimitujohtajankatsaus_malli

Hallituksen työjärjestys

Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää hallituksen toiminnassa noudatettavia muita säännöksiä, joista keskeisiä ovat osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys.

Hallituspartnerit_toimitujohtajankatsaus_malli

Vuosiohjelma

Vuosiohjelman tarkoitus on ennalta sopia kokousaikataulu sekä suunnitella käsiteltävät asiat.

Hallituspartnerit_vuosiohjelma_malli

Puheenjohtajan esityslista; yhtiökokous

Yhtiökokous on tilaisuus, joka on muodollisesti toteutettava oikein ja siihen on syytä valmistautua huolella.

Hallituspartnerit_yhtiokokouspöytäkirja_puheenjohtajan_malli

Hallituksen itsearviointi

Hallituksen itsearviointi on osa yhtiön hyvää hallintoa.

Hallituspartnerit_itsearviointi_malli