Hae jäseneksi

Hae Pohjois-Suomen hallituspartnerit ry:n jäseneksi

Otamme jäseniksi elinkeinoelämän ammattilaisia, joilla on osaamista, halu edistää yrityksien menestystä hallitustyöskentelyn kautta ja kehittää omaa ammattitaitoaan hallitusammattilaisena. Yhdistyksen hallitus suosittelee, että jäseneksi hakija on suorittanut HHJ-kurssin.

Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemuksen toiminnanjohtajan esityksestä kuukausikokouksessaan ja ilmoittaa hakijalle, hyväksymisestä Pohjois-Suomen hallituspartnereiden jäseneksi.

Ennen lomakkeen täyttämistä pyydämme tutustumaan vahvistettuihin valintakriteereihin

Hakija on:

  • hyvämaineinen henkilö
  • hankkinut hyvät yrityksen johtamiseen liittyvät tiedot ja taidot koulutuksen ja kokemuksen kautta
  • suorittanut HHJ-kurssin tai omaa muuten merkittävää hallitustyökokemusta. Lisäansioksi katsotaan HHJ-tutkinto ja muut HHJ-koulutukset tai vastaavat muut hallitustyötä koskevat koulutukset
  • näyttöä tulosvastuullisesta johtamisesta
  • hankkinut hallitustyökokemusta liiketoimintaa harjoittavissa yhtiöissä tai yhteisöissä usean vuoden ajalta
  • tutustunut Hallituspartnereiden arvoihin ja toimintaperiaatteisiin ja hyväksyy ne
  • sinulla on kaksi suosittelijaa jäsenistöstämme
  • sitoutunut osallistumaan aktiivisesti yhdistyksen toimintaan, kuten hallitus-, toimikunta- tv. työskentelyyn, jäsentoimintaan, luennointiin ja/tai julkaisutoimintaan

Liittymismaksu on 200 €, joka sisältää ensimmäisen vuoden jäsenmaksun. Sen jälkeen jäsenmaksu on 130 €/kalenterivuosi. Yhdistyksen jäsenyys on voimassa toistaiseksi ja uusiutuu automaattisesti uuden kalenteri vuoden alkaessa. Seuraavan vuoden jäsenyyden irtisanominen on näin tehtävä ennen kuluvan kalenterivuoden loppua. Jäsenmaksut laskutetaan aina vuosikokouksen jälkeen kalenterivuoden alussa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiminnanjohtajalle. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty. Jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kalenterivuoden loppuun asti.

Täytä hakemus huolellisesti, julkaisemme mm. valokuvan ja Linkedin osoitteen jäsen sivustollamme.

Jäsenhakemuslomake

Avaa linkki hakemukseen…

MIKSI JÄSENEKSI?