Hallituspartnerit – Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry on valtakunnallisen hallituspartneriverkoston Pohjois-Suomen jäsen. Tampereella vuonna 2003 perustettu Hallituspartnerit on kasvanut valtakunnalliseksi verkostoksi, johon kuuluu tällä hetkellä 11 aktiivista alueyhdistystä. Työskentelemme pohjoisen alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseksi erityisesti pk-yritysten hallitustyöskentelyä kehittämällä.

Yhdistyksen tavoitteena on mm.

  • lisätä merkittävästi pienten ja keskisuurten yritysten kiinnostusta hallitustyötä ja ulkopuolisia hallituksen jäseniä kohtaa
  • kehittää hallitustyötä kohti ammattimaisuutta ja monimuotoisuutta
  • välittämällä yrityksiin kokeneita ja sitoutuneita hallitusjäseniä

Hallituspartnereiden vahvuus on yhteinen ideologia ja valtakunnallinen kattavuus, ja toisaalta kyky paikallisesti toimia lähellä ihmisiä ja yrityksiä. Jäsenemme toimivat yritysten hallituksissa sekä edistämme usein eri tavoin hyvää hallitustyötä. Hallitustyön merkitys yrityksen perustusten vahvistamisessa ja tulevaisuuden rakentamisessa on keskeinen. Oivaltava hallitus on vahva tuki yritykselle matkalla menestykseen.

Hallituspartnereiden jäsenet ovat kokeneita yritysjohtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia. Verkoston yli tuhat jäsentä edustavat eri toimialoja ja erilaisia kokemustaustoja.  Kaikille on kuitenkin yhteistä halu jakaa osaamista suomalaisten pk-yritysten hyväksi. Pk-yrityksiä kehittämällä olemme myös rakentamassa menestyvämpää Suomea. Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry:llä on reilut 200 jäsentä. Ole rohkeasti yhteydessä, välittämme yrityksiin kokeneita ja sitoutuneita hallitusjäseniä.

 

 

Paikalliset julkaisut

Ajankohtaista | 6.9.2023

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit on palkinnut Tammisella Nuijalla Pohjaset Oy:n!

Vuoden 2023 Tamminen Nuija – palkinnon saaja Pohjaset Oy on 67-vuotias kasvava perheyritys. Yhtiö on menestynyt ja toimialakenttä on laajentunut sekä kehittynyt ja kokonaisuutena konserni toimii vahvasti eteenpäin katsoen. Pohjaset Oy:n hallituksen pitkään jatkunut, esimerkillinen ja systemaattinen hallitustyö vakuutti Pohjois-Suomen Hallituspartnereiden hallituksen, joka vastasi tänä vuonna valinnasta. Pohjaset Oy:n maine on hyvä ja omistajien, ja […]

Lue lisää

Welado Oy palkittiin Tammisella Nuijalla Kauppalehden Kasvajat kiertueen Oulun tapahtumassa.

Tunnustus luovutetaan pohjoissuomalaiselle yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua. Tamminen Nuija-tunnustus jaettiin nyt jo kymmenennen kerran.

Lue lisää

Blogit | 6.5.2022

Hyvän hallitusjäsenen kolme keskeistä ominaisuutta ovat rohkeus, rohkeus ja rohkeus

Jotta hallituksessa nähtäisiin aitoa rohkeutta kysyä ja haastaa, rohkeutta antaa poikkeavia näkemyksiä ja rohkeutta nähdä mahdollisuuksia ja kurkottaa korkeammalle, tarvitaan hallitusjäsenten valitsijoilta ja nimitysvaliokunnilta rohkeutta haastaa omia vakiintuneita ajattelumallejaan.

Lue lisää

Verkoston julkaisut

Ajankohtaista | 13.9.2023

Tässä ovat Kultainen Nuija -kampanjan TOP3-finalistit

Palkinto ja kunniamaininnat jaetaan Hallituspaikka-tapahtumassa.

Lue lisää

Blogi | 12.9.2023

HALLITUKSEN ROOLI KASVUN EDESAUTTAJANA

DIFin Q3-teema on kasvu. Kasvu on myös minun sydäntäni lähellä. Useiden pk-yritysten hallituksissa ja muutenkin niiden toimintaa seuratessani olen huomannut, että kasvu todella on välttämätön, vaikkakaan ei riittävä edellytys yrityksen kehittymiselle. Kuluneen kesän aikana pohdin paljon, mitä hallituksen ja erityisesti hallituksen jäsenten tulee tehdä edesauttaakseen yhtiön kasvua. On ilmeistä, ettei hallitus tee kasvua, mutta yhtä lailla on selvää, että hallitus voi edesauttaa sitä – tai pilata kasvumahdollisuudet kasvun kannalta huonolla toiminnalla.

Lue lisää

Ajankohtaista | 25.8.2023

Kultainen Nuija -palkinto tekee hallitustyön merkitystä näkyväksi

Kultainen Nuija-kampanja palkitsee aidon hallitustyön avulla menestyneitä yrityksiä.

Lue lisää

Ota yhteyttä