Hallituspartnerit – Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry on valtakunnallisen hallituspartneriverkoston Pohjois-Suomen jäsen. Tampereella vuonna 2003 perustettu Hallituspartnerit on kasvanut valtakunnalliseksi verkostoksi, johon kuuluu tällä hetkellä 11 aktiivista alueyhdistystä. Työskentelemme pohjoisen alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseksi erityisesti pk-yritysten hallitustyöskentelyä kehittämällä.

Yhdistyksen tavoitteena on mm.

  • lisätä merkittävästi pienten ja keskisuurten yritysten kiinnostusta hallitustyötä ja ulkopuolisia hallituksen jäseniä kohtaa
  • kehittää hallitustyötä kohti ammattimaisuutta ja monimuotoisuutta
  • välittämällä yrityksiin kokeneita ja sitoutuneita hallitusjäseniä

Hallituspartnereiden vahvuus on yhteinen ideologia ja valtakunnallinen kattavuus, ja toisaalta kyky paikallisesti toimia lähellä ihmisiä ja yrityksiä. Jäsenemme toimivat yritysten hallituksissa sekä edistämme usein eri tavoin hyvää hallitustyötä. Hallitustyön merkitys yrityksen perustusten vahvistamisessa ja tulevaisuuden rakentamisessa on keskeinen. Oivaltava hallitus on vahva tuki yritykselle matkalla menestykseen.

Hallituspartnereiden jäsenet ovat kokeneita yritysjohtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia. Verkoston yli tuhat jäsentä edustavat eri toimialoja ja erilaisia kokemustaustoja.  Kaikille on kuitenkin yhteistä halu jakaa osaamista suomalaisten pk-yritysten hyväksi. Pk-yrityksiä kehittämällä olemme myös rakentamassa menestyvämpää Suomea. Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry:llä on reilut 200 jäsentä. Ole rohkeasti yhteydessä, välittämme yrityksiin kokeneita ja sitoutuneita hallitusjäseniä.

Lue lisää esitteestämme: https://www.esitteemme.fi/pohjoissuomenhallituspartnerit/WebView/

 

 

Paikalliset julkaisut

Ajankohtaista | 6.9.2023

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit on palkinnut Tammisella Nuijalla Pohjaset Oy:n!

Vuoden 2023 Tamminen Nuija – palkinnon saaja Pohjaset Oy on 67-vuotias kasvava perheyritys. Yhtiö on menestynyt ja toimialakenttä on laajentunut sekä kehittynyt ja kokonaisuutena konserni toimii vahvasti eteenpäin katsoen. Pohjaset Oy:n hallituksen pitkään jatkunut, esimerkillinen ja systemaattinen hallitustyö vakuutti Pohjois-Suomen Hallituspartnereiden hallituksen, joka vastasi tänä vuonna valinnasta. Pohjaset Oy:n maine on hyvä ja omistajien, ja […]

Lue lisää

Welado Oy palkittiin Tammisella Nuijalla Kauppalehden Kasvajat kiertueen Oulun tapahtumassa.

Tunnustus luovutetaan pohjoissuomalaiselle yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua. Tamminen Nuija-tunnustus jaettiin nyt jo kymmenennen kerran.

Lue lisää

Blogit | 6.5.2022

Hyvän hallitusjäsenen kolme keskeistä ominaisuutta ovat rohkeus, rohkeus ja rohkeus

Jotta hallituksessa nähtäisiin aitoa rohkeutta kysyä ja haastaa, rohkeutta antaa poikkeavia näkemyksiä ja rohkeutta nähdä mahdollisuuksia ja kurkottaa korkeammalle, tarvitaan hallitusjäsenten valitsijoilta ja nimitysvaliokunnilta rohkeutta haastaa omia vakiintuneita ajattelumallejaan.

Lue lisää

Verkoston julkaisut

Blogi | 19.4.2024

Hyvä strategia tehdään yhdessä

Starttasimme alkuvuodesta kotihoitoalan yritykseni strategiapäivitystä. Kokoonnuimme ensimmäiseksi hallituksen kanssa visioimaan ja unelmoimaan missä ja millainen haluaisimme yrityksen olevan vuonna 2030. Kaikille oli selvää, että kasvua haetaan. Siinä missä osa visioi tasaista ja maltillista kasvua aiempien vuosien kasvun pohjalta ja nykyisiä palveluja kehittämällä, osa maalasi isolla unelmapensselillä uusia palveluja ja merkittävää kasvuloikkaa. Mikä mahtava pohja strategiakeskustelulle!

Lue lisää

Case|Uutisia | 16.4.2024

Inspiroivaa hallitustyötä   

Hallituksen järjestäytymisen yhteydessä määrittelimme käytännöt, vuosikellon, vakioesityslistan sekä jokaiseen kokoukseen oman pääteemansa, johon keskittyä. Käytäntö lähti lennokkaasti konkretiaksi. Tähtäämme siihen, mihin voimme vaikuttaa eli tulevaisuuteen. Hallitustyö käynnistyi siten, että edellytimme hallituksena omistajalta omistajastrategian esittelyn. Saimme hyvin selkeästi esitetyn ja yhdelle näkymälle visualisoidun tahtotilan. Hallituksen oli helppo sisäistää ja ymmärtää, mitkä tavoitteet hallitustyöllä tulee aidosti ottaa huomioon.

Lue lisää

Blogi | 18.3.2024

Korvaus osakeyhtiön hallitusjäsenyydestä voidaan tehdä monella eri tapaa

Asia, josta usein käydään keskustelua, varsinkin uusien hallituspaikkaa hakevien henkilöiden tai ensimmäisiä ulkopuolisia,  riippumattomia hallituksen jäseniä hakevien pk-yritysten keskuudessa, on hallitustyöstä maksettava korvaus. Millaista korvausta hallituspaikasta on mahdollista pyytää tai mitä riippumattoman hallituksen jäsenen käyttö maksaa?

Lue lisää

Ota yhteyttä