Hallituspartnerit – Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry on valtakunnallisen hallituspartneriverkoston Pohjois-Suomen jäsen. Tampereella vuonna 2003 perustettu Hallituspartnerit on kasvanut valtakunnalliseksi verkostoksi, johon kuuluu tällä hetkellä 11 aktiivista alueyhdistystä. Työskentelemme pohjoisen alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseksi erityisesti pk-yritysten hallitustyöskentelyä kehittämällä.

Yhdistyksen tavoitteena on mm.

  • lisätä merkittävästi pienten ja keskisuurten yritysten kiinnostusta hallitustyötä ja ulkopuolisia hallituksen jäseniä kohtaa
  • kehittää hallitustyötä kohti ammattimaisuutta ja monimuotoisuutta
  • välittämällä yrityksiin kokeneita ja sitoutuneita hallitusjäseniä

Hallituspartnereiden vahvuus on yhteinen ideologia ja valtakunnallinen kattavuus, ja toisaalta kyky paikallisesti toimia lähellä ihmisiä ja yrityksiä. Jäsenemme toimivat yritysten hallituksissa sekä edistämme usein eri tavoin hyvää hallitustyötä. Hallitustyön merkitys yrityksen perustusten vahvistamisessa ja tulevaisuuden rakentamisessa on keskeinen. Oivaltava hallitus on vahva tuki yritykselle matkalla menestykseen.

Hallituspartnereiden jäsenet ovat kokeneita yritysjohtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia. Verkoston yli tuhat jäsentä edustavat eri toimialoja ja erilaisia kokemustaustoja.  Kaikille on kuitenkin yhteistä halu jakaa osaamista suomalaisten pk-yritysten hyväksi. Pk-yrityksiä kehittämällä olemme myös rakentamassa menestyvämpää Suomea. Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry:llä on reilut 200 jäsentä. Ole rohkeasti yhteydessä, välittämme yrityksiin kokeneita ja sitoutuneita hallitusjäseniä.

Lue lisää esitteestämme: https://www.esitteemme.fi/pohjoissuomenhallituspartnerit/WebView/

 

 

Paikalliset julkaisut

Blogit | 7.6.2024

Onko organisaatiosi valmis johtamaan datalla?

Data on elinehto kaikille organisaatioille, jotka haluavat menestyä digiaikana. Pelkkä data ei kuitenkaan riitä. Sitä on pystyttävä analysoimaan, siitä on saatava uusia näkökulmia ja sitä on käytettävä tekoälysovellusten taustavoimana. Datalähtöinen kulttuuri mahdollistaa ennakoivan analytiikan hyödyntämisen päätöksenteossa. Dataa tutkimalla yritys voi nähdä, mitä todennäköisesti tulevaisuudessa tapahtuu. Tapahtumien potentiaalisia vaikutuksia pystytään analysoimaan ja tilanteisiin pystytään varautumaan. Nyt […]

Lue lisää

Ajankohtaista | 6.9.2023

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit on palkinnut Tammisella Nuijalla Pohjaset Oy:n!

Vuoden 2023 Tamminen Nuija – palkinnon saaja Pohjaset Oy on 67-vuotias kasvava perheyritys. Yhtiö on menestynyt ja toimialakenttä on laajentunut sekä kehittynyt ja kokonaisuutena konserni toimii vahvasti eteenpäin katsoen. Pohjaset Oy:n hallituksen pitkään jatkunut, esimerkillinen ja systemaattinen hallitustyö vakuutti Pohjois-Suomen Hallituspartnereiden hallituksen, joka vastasi tänä vuonna valinnasta. Pohjaset Oy:n maine on hyvä ja omistajien, ja […]

Lue lisää

Welado Oy palkittiin Tammisella Nuijalla Kauppalehden Kasvajat kiertueen Oulun tapahtumassa.

Tunnustus luovutetaan pohjoissuomalaiselle yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua. Tamminen Nuija-tunnustus jaettiin nyt jo kymmenennen kerran.

Lue lisää

Verkoston julkaisut

Case | 13.6.2024

LähiTapiola Loimi-Hämeen onnistunut rekrytointiprosessi Turun Hallituspartnerien avulla

LähiTapiola Loimi-Hämeen hallituksen jäsenen rekrytointiprosessi Turun Hallituspartnerien avustuksella osoittautui menestyksekkääksi. Ulkopuolinen rekrytointiapu auttoi yhtiötä löytämään sopivan hallitusammattilaisen. Ulkopuolisen, riippumattoman hallituksen jäsenen myötä Loimi-Häme on saanut hallituksen työskentelyyn parannuksia ja tehokkuutta.

Lue lisää

Blogi | 13.6.2024

HYVÄÄ HALLITUSTYÖTÄ KUNTAYHTIÖISSÄ

Mielestäni omistajuudesta keskusteleminen ja omistajapolitiikan määrittely ovat kunta-yhtiössä vähintään yhtä tärkeitä kuin muissakin yhtiöissä. Kunnan keskeiset toimielimet ja tytäryhteisöt muodostavat kuntakonsernin. Kuntalaki korostaa omistajaohjauksen roolia. Konserniyhtiöiden kannalta on erityisen tärkeää määritellä selkeästi omistajaohjauksen periaatteet sekä niiden tulkinta käytännössä – esimerkiksi ne asiat, joissa tarvitaan omistajan näkemys ennen kuin yhtiön hallitus voi tehdä päätöksen.

Lue lisää

Case | 10.6.2024

Aidon hallitustyön merkitys Geneset Powerplantsin muutoksessa

Keskustelimme tamperelaisen Geneset Powerplants Oy:n omistajan Harri Uusi-Rajasalon kanssa riippumattomien hallitusjäsenten tuomasta lisäarvosta.

Lue lisää

Ota yhteyttä