Blogit

14.3.2019

Hallitus ja yrityskulttuuri

Viimeaikaiset uutiset hoivapuolen yritysten haasteista ovat varmasti havahduttaneet monen yhtiön hallituksen kysymään: onko omassa yhtiössä kaikki kunnossa, onko asioiden eteen tehty kaikki voitava, pitäisikö hallituksen aiemmin pystyä puuttumaan asioiden kulkuun?

Lue lisää

12.3.2019

Kuuluuko asiakkaan ääni hallituksessa?

Kun väitän, että asiakaslähtöisyyden toteutuminen yrityksen eri tasoilla on keskeisimpiä yrityksen menestykseen ja kasvunäkymiin vaikuttavia tekijöitä, olen tuskin väärässä. Kysymykseni kuuluukin, näkyykö tämä yrityksen hallitustyöskentelyssä riittävästi? Mitä jos seuraava hallituksen kokous alkaisikin kysymyksellä: ”Miten olemme ottaneet asiakkaan huomioon viime aikoina?”

Lue lisää

30.1.2019

Miten omistaja-arvoa saadaan kasvatettua palkitsemisen kautta?

Teimme hiljattain tutkimuksen yhdessä asiakasymmärrykseen keskittyvän Kopla Helsingin kanssa. Tutkimuksessa pyrimme selvittämään, miten yritykset palkitsevat henkilöstöään ja millaisia haasteita ja ongelmia palkitsemiseen liittyy.

Lue lisää

Diagrammi
18.3.2018

Taloyhtiön velka ja orastava korkojen nousu

Nyt on jo viitteitä siitä, että pitkät viitekorot ovat pikkuhiljaa lähtemässä varovaiseen nousukiitoon.

Lue lisää

Hallituspartnerit GDPR
11.4.2017

Mitä hallituksen jäsenen tulee tietää EU:n uudesta tietosuoja-asetuksesta? 

Henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö muuttuu 25.5.2018, kun EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan.

Lue lisää

21.3.2017

Pääomalaina voi olla myös omaa pääomaa

Jos yhtiö merkitsee pääomalainan omaan pääomaan, sillä on tosiasiallinen näyttövelvoite niistä perusteista, joilla merkitsemiseen on päädytty

Lue lisää

16.2.2017

Pysyvätkö hallitukset mukana toimintaympäristön muutoksessa?

Suomalaisen yhteiskunnan uudistumiskyky ei ole viime vuosina vakuuttanut. Vanhentuneiden julkisten rakenteiden uudistaminen on ollut hidasta ja se on törmännyt jatkuvasti eri etupiirien voimakkaaseen vastustukseen.

Lue lisää

16.1.2017

Merkittävä muutos johdannaisten kirjanpitokäsittelyyn

Kirjanpitolautakunnan lausunnot määrittävät hyvää kirjanpitotapaa. Kirjanpitolautakunta on julkaissut 13.12.2016 lausunnon 1963/2016 koskien johdannaisten kirjanpitokäsittelyä. Lausunto on voimassa heti ja vaikuttaa näin lähtökohtaisesti jo 2016 tilinpäätökseen.

Lue lisää

3.1.2017

Herätä kasvupotentiaali yrityksessä – etsiydy startupin seuraan

Vastavuoroisuus on ikiaikainen käyttäytymismalli ihmiselle. Tuhansia vuosia sitten heimoissa ihmisen selviytyminen ja sosiaalinen menestys perustuivat vastavuoroisuudelle ja yhteistyölle. Näin on edelleenkin, niin ihmisyhteisöissä kuin yritysyhteisöissäkin.

Lue lisää

18.11.2016

Turvaa liiketoiminnan jatkuvuus Kyber-riskeiltä

Kyberuhkista on tullut vakavasti otettava riski paitsi yksityishenkilöille, myös yrityksille ja erilaisille organisaatioille niiden toimialasta riippumatta.

Lue lisää