Blogit

12.5.2021

Verosuunnittelu on asiakkaan edun valvontaa

Yrityksen arvo syntyy ja kasvaa yrittäjän kehittämän liikeidean ja osaavan henkilöstön yhdistämisestä. Yritys hyötyy toimivasta yhteiskunnasta ja maksukykyisistä asiakkaista. Verovaroilla rakennamme yhteistä toimintaympäristöä, mutta veronormiston monimutkaistuessa sen hallinta on meille kaikille haasteellista. Blogissaan Petteri Ruotoistenmäki kertoo erilaisista tilanteista, joissa verolakimies voi avustaa päämiestään.
Laki- ja veroasiantuntija Petteri Ruotoistenmäki jakelee ajatuksia yhdistyksen webinaarissa 18.5. klo 16.

Lue lisää

17.4.2021

BusinessOulun asiakkuuspäällikkö Heidi Tikanmäki: ”Vahva tutkimus, innovaatiot, ainutlaatuinen kehitysympäristö sekä ketterä yhteistyö luovat kasvun mahdollisuudet Terveys ja Life Science -toimialalla Oulussa”

Oulu on digitaalisen terveyden edelläkävijä ja tunnetaan maailmalla innovaatioistaan sekä OuluHealth ekosysteemistään. Tulevaisuuden terveysteknologian ja palveluiden kehittämiseksi Oulussa on yrityksille tarjolla mm 5G testiympäristö. Myös 6G tutkimus on saanut jo lähtölaukauksensa nimenomaan Oulussa, ja sen tuomat tulokset tulevat aikanaan osaksi teknologista kehitystä.

Lue lisää

8.2.2021

Uusin tieto liiketoiminnan hyödyksi

”Niin muuttuu maailma, Eskoseni” kirjoitti Aleksis Kivi suositussa komedianäytelmässä Nummisuutarit (1864). Rastor-instituutin asiakkuusjohtaja Mauri Halonen kirjoittaa blogissaan menestymisestä ja uusimman osaamisen, tiedon ja taidon merkityksestä nyky-yhteiskunnassa.

Lue lisää

11.12.2020

Yritys, olet mistä palkitset!

Yrityksen palkitsemisen kokonaisuus kertoo sen arvoista, kulttuurista ja tavoitteista enemmän kuin paraskaan toimintakertomus tai strategiajulistus. Palkitsemisen vaikutusvalta on suuri. Se, mihin palkitseminen perustuu ja kuinka kokonaisuus on rakennettu, viestii yrityksen tärkeinä pitämistä asioista niin työyhteisön sisällä kuin ulkopuolisillekin. On hyvä kuitenkin heti alkuun muistuttaa, että palkitseminen on muutakin kuin rahaa, vaikka rahallinen puoli onkin se eniten tunteita herättävä osa.

Lue lisää

Hallituspartnerit Pohjois-Suomi
19.11.2020

RIIPPUMATTOMAN HALLITUSJÄSENEN LUOTTOLUOKITUKSEN SUOJAAMINEN

Riippumattoman hallitusjäsenen luottoluokituksen suojaaminen – Ref-merkintä Hallituspartnerit-verkoston jäsenyhdistyksien henkilöjäsenille.

Lue lisää

9.9.2020

Hyvä viestintä näyttää yritysjärjestelyn suunnan.

Yritysjärjestelyssä viestintä luo oikeita odotuksia ja ehkäisee tarpeettomia pelkoja. Onnistunut viestintä auttaa järjestelyn maaliin sekä avaa ovia tuleville askelille. Moni hallitus huomaa kuitenkin viestinnän vasta viikkoa ennen suunniteltua uutisen julkistamista.

Lue lisää

14.7.2020

Miten hallita ja vähentää yrityksen riskejä?

Yrityksen hallituksella on keskeinen rooli niin riskienhallinnan valvonnassa, kuin sen toteutuksessakin. Kuinka paljon yritys on valmis ottamaan riskejä ja miltä riskeiltä on mahdollisuus ja halu suojautua? Miten yrityksen riskienhallintapolitiikka on kirjoitettu? Onko yritys varautunut ainoastaan perinteisiin riskeihin liittyen lakisääteisiin velvollisuuksiin, oman toimintansa vastuuseen, kiinteistö- ja henkilöriskeihin? Vai onko riskienhallintapolitiikka kirjoitettu niin laajaksi, että se sisältää myös korko-, valuutta- ja hyödykeriskit?

Lue lisää

19.5.2020

Hallitus! Johdatko työkykyä pers’tuntumalla?

Kun puhutaan kilpailuedusta, korostuu kaikkien organisaatioiden strategiassa osaavan, innostuneen ja motivoituneen henkilöstön rooli. Vähintään yhtä tärkeää kun työhalu ja taidot on terveys ja työkyky. Vain riittävän pystyvä ja toimintakykyinen ihminen pystyy oppimaan uutta ja innostumaan. Sairastuvalta on paha antaa parastaan. 

Lue lisää

6.5.2020

Kriisijohtamisen aalloilla – hallituksen rooli ja merkitys korostuvat!

Koronakriisi tuli varmastikin valtaosalle meistä yllättäen, emmekä olleet osanneet tämänkaltaiseen tilanteeseen varautua. Kriisi on haastanut meitä niin yksilöinä kuin tuoden omat haasteensa myös työelämään ja organisaatioiden toimintaan. Yritysjohto ja esimieskunta on joutunut nopeasti kriisijohtamisen ytimiin.

Lue lisää

5.5.2020

Hallitusvastuun hoidon avuksi kriisin keskellä.

Kirjoitin muutaman ajankohtaisen lyhyen sisällön Linkedin palveluun maalis-huhtikuun taitteessa, liittyen yritysten kriisinhallintaan ja hallituksen rooliin siinä. Näitä huomattiin myös muutaman Hallituspartnereiden jäsenten keskuudessa, jotka pyysivät minua yhdistämään kirjoitukset. Toivottavasti tästä on monelle hyötyä.

Lue lisää

27.4.2020

Toiminnan jatkuva arviointi on kehittymisen perusta – myös hallitustyöskentelyssä!

Saatamme helposti ajatella, että olemme hallitustyöskentelyn suhteen immuuneja normaaleille ryhmän muodostumisen lainalaisuuksille. Että olemme toimintamme ja ryhmädynamiikkamme osalta valmiita tehokkaaseen toimintaan päivästä yksi lähtien.

Lue lisää

21.4.2020

Koodikerhoista älyautoihin ja potilastietojärjestelmiin

Vuonna 2016 neljä oululaista opiskelijaa olivat huolissaan. Ennakkomerkit IT-alan osaajapulasta olivat selkeästi ilmassa ja mikäli alan osaajia ei löydy Suomesta, uhkana oli alan osaamisen ja liiketoiminnan valuminen ulkomaille. Tätä myötä jokaisen meidän arkeemme vaikuttavat päätökset ja keksinnöt tehtäisiin suomalaisten ulottumattomissa. Tätä uhkakuvaa vastaan perustettiin Buutti Oy, joka lähti ratkaisemaan ongelmaa osaaja kerrallaan.

Lue lisää