Aino-Mari Kiianmies on valittu Naisjuristit ry:n hallituksen puheenjohtajaksi (01/2021)


Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry:n pitkäaikainen jäsen Aino-Mari Kiianmies on valittu Naisjuristit ry:n hallituksen puheenjohtajaksi (01/2021)

Naisjuristit ry on vuonna 1945 perustettu yhdistys, joka vaikuttaa tasa-arvon edistämiseen sekä ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin, edistää naisjuristien välistä yhteistoimintaa sekä huolehtii jäsentensä ammatillisesta kehittymisestä.

Kiianmies toimii Suomen edustajana EWLA:n, European Women Lawyers Associationin, hallituksessa.