Muutoksen kaava ennustaa muutoksen toteutumista


Miksiköhän itsensä tietoinen muuttaminen tai kehittäminen on niin hankalaa? Kyky uudistua ja tehdä muutoksia on yksi menestyvän organisaation tärkeimpiä ominaisuuksia. Tiesitkö, että muutoksen onnistumisen mahdollisuudet moninkertaistuvat, kun muutoksen kaavan kaikki tekijät toteutuvat?

Kyky uudistua ja tehdä muutoksia on yksi menestyvän organisaation tärkeimpiä ominaisuuksia. Tiesitkö, että muutoksen onnistumisen mahdollisuudet moninkertaistuvat, kun muutoksen kaavan kaikki tekijät toteutuvat? Grape Peoplen fasilitaattori Kari Kukkola avaa muutoksen kaavan periaatteita tässä blogitekstissään.

”Voiko ihminen muuttua?”
”Kyllä voi”
”Entä voiko ihminen itse päättää muutoksen suunnan?”
”No, se on jo paljon vaikeampaa”

Omat elämäntaparemonttini ovat lähes järjestään jääneet aikomuksen tasolle tai vesittyneet hyvän alun jälkeen. Muuttunutkin varmaan olen, mutta pikemminkin tiedostamatta, vähitellen tai vahingossa.

Miksiköhän itsensä tietoinen muuttaminen tai kehittäminen on niin hankalaa? Muutoksen matemaattinen kaava selittää asian:

Muutos = Tyytymättömyys x visio x strategia.

Eli muutos vaatii, että olen tyytymätön nykytilanteeseen, minulla on visio paremmasta sekä suunnitelma, miten vision voisi toteuttaa. Olennaista tässä on, että kaavan tekijät nimenomaan kerrotaan keskenään. Tästä nimittäin seuraa, että mikäli yksikin kaavan tekijöistä on nolla, muutos on nolla.

”Mikäli yksikin kaavan tekijöistä on nolla, muutos on nolla.”

Muutoksen kaava käytännössä

Toimiikohan muutoksen kaava todella näin? Testataan sitä käytännön esimerkillä. Kuvitellaan opiskelija, jolla on vaikeuksia saada gradu valmiiksi. Hän on tyytymätön tilanteeseensa: ”En halua enää sutia yliopistolla”. Hänellä on selkeä visio: ”Valmistun ja siirryn työelämään”, mutta häneltä puuttuu strategia: ”En tiedä, miten gradu tehdään”.

Hänen opiskelutoverillaan on sama tilanne, gradu on tekemättä, mutta kaavan tekijät ovat osin vaihtuneet. Hänelläkin on visio valmistumisesta ja työpaikasta, ja hänellä olisi jopa tietoa, miten työstää gradu. Häneltä kuitenkin puuttuu ensimmäinen tekijä eli tyytymättömyys: ”Opiskelijaelämä on kivaa, turha hosua aikuisten oravanpyörään”.

Eli lopputulos on toveruksilla sama: gradu ei valmistu. Syy tosin ei ole sama. Toiselta puuttuu suunnitelma, toiselta motivaatio.

Muutoksen kaavan ydinviesti on, että muutokset menevät usein pieleen, koska tarvitaan kaikki vaadittavat palaset samaan aikaan. Yhden palan puuttumista ei voi kompensoida muita vahvistamalla.

Kaavan soveltaminen organisaatioiden muutostilanteisiin

Selittääkö kaava myös organisaatioiden muutoshitautta? Kyllä, varsin hyvin. Muutoksen tavoitteen eli vision tulee olla kirkas kaikille, samoin suunnitelma, miten tavoite on tarkoitus toteuttaa. Vaikka nämä olisivatkin kunnossa, tarvitaan vielä se kolmas tekijä eli tyytymättömyys nykytilanteeseen.  Ja se onkin usein hankalin palanen toteutettavaksi.

Yksittäinen työntekijä ei välttämättä ole lainkaan tyytymätön omaan tapaansa tehdä työtä. Organisaation olisi silti uudistuttava vastatakseen vaikkapa asiakkaiden muuttuviin odotuksiin.

Pelkkä viestintä ei tässä riitä ratkaisuksi. Työntekijöille on kyllä perusteltava, miksi muutos on välttämätön, mutta tarvitaan muutakin. Tarvitaan yhteistä keskustelua, mahdollisuutta käsitellä muutoksen herättämiä tunteita ja aikaa suunnitella muutoksen käytännön toteutusta.

Blogi on julkaistu aikaisemmin Grape People’n sivuilla 8.4.2021

Osallistu webinaariin blogin aiheesta:

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry on sopinut yhteistyöstä Grape Peoplen kanssa jäsenien osallistumisesta webinaariin.

Kari Kukkola – Muutoksen fasilitointi, 25.08.2021 klo 9:00-10.15 Webinaari

Webinaariin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä tällä sivulla: https://grapepeople.fi/tapahtuma/webinaari-muutoksen-fasilitointi/ 

Kaikki osallistujat saavat ilmoittautumisen kautta suoran osallistumislinkin sähköpostiinsa.

 

Kirjoittajasta

Kari Kukkola on yksi Grape Peoplen pitkäaikaisimmista valmentajista. Kari on sosiaalipsykologi (VTM) ja työyhteisösovittelija, joka on valmentanut johtajille erityisesti muutos- ja strategiajohtamista sekä fasilitointitaitoja vuodesta 2009 asti. Hän myös konsultoi yrityksiä muutoksen jalkautuksessa, strategiatyössä, monimutkaisissa tilanteiden selkeyttämisessä ja ristiriitojen hallinnassa.

 

 

 

 

Katso myös muita kehittämiseen liittyviä ajatuksia ja palveluja Grape People Finland Oy.