Sinulla on sijoituksia joita et ehkä huomannut omistavasi.


Monet ihmiset, vaikkapa omaa firmaa pyörittävät, kertovat olevansa niin kiireisiä, että eivät ehdi ajatella sijoitusasioita. Töitä paiskitaan kovilla tehoilla jotta firman liiketoiminta olisi kaikin puolin mahdollisimman hyvässä tilassa ja menestystä, jota mitataan rahalla, saataisiin tahkottua paljon.

United Bankers Oyj’n sijoitusjohtaja Martti Varjonen luennoi aiheesta ja jakelee ajatuksia yhdistyksen webinaarissa 17.6. klo 15.

On kuitenkin hyvä kaiken kiireen keskellä pysähtyä ja muistuttaa itseään siitä, että raha on kuin vesi sangossa jossa on pieni reikä. Raha, joka on varallisuuden muoto, ja joka on käytännössä digitaleja pankkitili nimisessä säiliössä, menettää ostovoimaansa vääjäämättä. Tämä johtuu siitä, kun valuutat eivät ole sidottuna mihinkään ja uutta rahaa luodaan maailmaan kiihtyvällä vauhdilla. Ja se mikä lisääntyy voimakkaasti, menettää arvoaan.

Vaikka joku sanoisi että hänellä ei ole sijoituksia, niin se ei tavallaan pidä paikkaansa, koska jos nyt ihminen tai firma sattuu omistamaan jotain, niin silloinhan varallisuus on kohdentunut/ sijoittunut siihen omistettuun asiaan. Pankkitilikin on sijoituskohde varallisuudelle, jossa se ajan kuluessa menettää ostovoimaansa.

Sinulla on sijoituksia? OK, mutta se on jo sitten aivan eri asia, oletko sijoittaja. Sijoittaja näet toimii siten, että hän kohdentaa varallisuuttaan järkevinä kohteina pitämiinsä asioihin. Kannattaako sijoittamista sitten arastella? Kysytäänpä vielä eri tavalla. Kannattaako oman varallisuuden järkiperäistä kohdentamista hyväksi havaittuihin paikkoihin arastella?  Entä kannattaako firman henkilöstöön, tuote-, palvelukehitykseen, markkinointiin panostaa? Kannattaako firman liiketoiminnan aikaansaaman varallisuuden hallintaan panostaa?

Kun sinä näet vaivaa ja teet töitä rahan eteen, niin on enemmän kuin loogista panostaa myös varallisuuden vaalimiseen ja laittaa rahakin tekemään töitä sinulle. Pankkitilillä olevat varat ovat ikään kuin välivaihe palkkiona työstä, joka odottaa kohdentamista. Varallisuuden hallinnassa kannattaa olla yhtä tunnollinen kuin omassa työssään, sillä kumpaakin yhdistää sama asia, eli rahan tekeminen.

Kirjoittaja Martti Varjonen
Kirjoittajalla on pitkä ja monipuolinen tausta sijoitusalalta ja hän työskentelee
sijoitusjohtajan tehtävissä United Bankers Oyj:lle.