Päätöksenteon kehittäminen turvaa yhtiöiden menestyksen nyt ja tulevaisuudessa


Muutoksen kelkassa pysyminen vaatii kokonaisvaltaista ja hajautettua lähestymistä päätöksentekoon organisaatioissa. Oikeiden ja oikea-aikaisten päätösten tekeminen helpottuu, kun kaikki ovat mukana tekemässä päätöksiä.

Kirjoittanut Milla Nevanlinna, Fingertip Oy

Päätöksenteon haasteet ja kulttuuri nousevat valokeilaan erityisesti kriisitilanteissa. Stabiilissa ympäristössä on aina enemmän aikaa miettiä vaihtoehtoja ja toisaalta mahdollisuus ennakoida ja arvioida seurauksia. Äkillistä reagointia vaativissa tilanteissa samaa luksusta ei ole tarjolla.

Nopeasti muuttuva maailma muovaa jatkuvasti toimintaympäristöämme, mutta yhtä lailla organisaation liiketoimintatilanne synnyttää erilaisia päätöksentekoympäristöjä. Mitä päätöksiä pitäisi nyt tehdä? Mistä tietää onko päätöksenteon pohjaksi tietoa tarpeeksi ja mihin se perustuu? Vaikuttavatko esimerkiksi ennakkoluulomme pohjaoletuksiin? Turnaround -tilanteessa ei ole varaa virheisiin, kun taas kasvuvaiheessa voidaan – ja pitääkin – ottaa riskejä.

Onko meillä aikaa ja mahdollisuutta täydelliseen varmuuteen vai jäämmekö silloin katselemaan kilpailijoiden perävaloja. Pitäisikö päätös tehdä, kun on kasassa 80% informaatiosta? Riittävän hyvä tähän hetkeen ja tarpeeksi turvallinen kokeiltavaksi! Jeff Bezos on kertonut päätöstensä perustuvan usein katumuksen minimoimiseen: Katuisinko kymmenien vuosien päästä, jos jättäisin tämän päätöksen tekemättä tai idean kokeilematta? Näin syntyi mm. Amazon.

Oikeiden ja oikea-aikaisten päätösten tekeminen helpottuu, kun kaikki ovat mukana tekemässä päätöksiä!

Miten kehittää organisaatioon kyvykkyyttä vastata yllättäviin haasteisiin? Tapa, jolla haemme ratkaisuja, tulisi kytkeä päätöksenteon prosessiin kiinni. Mennään lähelle ongelmaa, lähelle, asiakasta, lähelle niitä, joihin asia vaikuttaa. Valjastetaan oikeat ihmiset mukaan, löydetään yhdessä ratkaisu, tehdään päätös, mietitään tavoitteet ja huolehditaan toimeenpanosta. Opitaan matkalla parempaa päätöksentekoa, saadaan kokemuksia toimeenpanosta ja ollaan seuraavalla kerralla taitavampia.

Päätöksenteko on johtamisen ytimessä niin organisaatio-, verkosto-, tiimi- kuin yksilötasolla. Teemme päätöksiä niin omassa yrityksessämme, kuin asiakkaidenkin puolesta. Digiloikkien jälkeen tarvitaan vastuullisuutta, struktuuria ja osallisuutta päätöksentekoon. Työn murros ja siihen sopeutuminen pitäisi olla joka organisaation pöydällä. Monipaikkainen, ajasta riippumaton työ ja johtaminen on ketterää, läpinäkyvää, osallistavaa sekä reaaliaikaista, ja se asettaa päätöksenteolle yhä enemmän painetta.

Meidän on jatkuvasti haettava tapoja pitää prosessit ja toimintatavat tarpeeksi ketterinä ja toisaalta selkeästi vastuutettuina. Vähäisen vai oikean tiedon varassa kysymys asettuu toiseen valoon, kun päätökset pilkotaan pienemmiksi ja toimitaan ketterämmin koko ajan oppien.

Päätöksenteko on organisaatioiden toiminnan keskiössä oleva prosessi, jonka osaaminen, koulutus, menetelmät ja työkalut ovat olleet liian komplekseja, jotta niitä olisi osattu systemaattisesti kehittää.

Muutoksen kelkassa pysyminen vaatii kokonaisvaltaista ja hajautettua lähestymistä päätöksentekoon organisaatioissa!

Digitaalinen johtaminen ja päätöksenteon kehittäminen, kattaen kaiken ongelmien huomaamisesta ratkaisujen löytämiseen – tehokkaaseen toimeenpanon sitoen – tuo kaivattua tuottavuutta ja toisaalta lisää työntekijän osallisuuden ja merkityksen kokemusta. Holistinen lähestyminen päätöksentekoon istuu yhteen mm.  ilmiöpohjaisuuden, kyvykkyysajattelun ja siilojen ylittämisen tarpeiden kanssa.

Haluatko parantaa organisaatiosi tai tiimisi kykyä tehdä päätöksiä ja toteuttaa mitattavaa muutosta? Minkälainen päätöksentekokulttuuri teillä on? Onko dokumentaatioon helppo päästä kiinni? Minkälainen painoarvo osallisuudella ja läpinäkyvyydellä on? Onko sisäinen viestintä selkeää ja pelisäännöt kirkkaana mielessä? Mikä on ambitiotasonne modernin työn ja digitaalisen organisaation asteikolla?

Ilmoittaudu mukaan Hallituspartnereiden ja Fingertipin yhteiseen webinaariin 15.9.2021 klo 9.00.

LINKKI WEBINARIN ILMOITTAUTUMISSIVULLE: https://www.fingertip.org/learn/content/upcoming-webinars/hallituspartnerit-pohjois-suomi-fingertip-etajohtaminen-ja-paatoksenteko-digitalisuuden-avulla/

Kirjoittajasta

Milla Nevanlinna on digitaalisen päätöksenteon ja johtamisen valmentaja ja on Fingertip Oy:ssä kehittänyt sosiaalisen päätöksenteon konseptia. Milla valmentaa organisaatioiden päätöksenteon ja johtamisen kehittämistä ja digitalisointia.

 

 

 

 

 

Fingertip Oy on johtamisen ja työn digitalisoinnin suomalainen edelläkävijä. Yrityksen missio on auttaa organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa sekä tekemään ja toimeenpanemaan parempia päätöksiä. Monipaikkainen, ajasta riippumaton työ ja johtaminen on ketterää, läpinäkyvää, osallistavaa sekä reaaliaikaista.

Yritys yhdistää johtamisen ja operatiivisen päätöksenteon, suunnittelun, tekemisen ja tavoitejohtamisen upeaan digitaaliseen kokemukseen. Fingertip on kaikille Microsoft Teamsin käyttäjille loistava työkalu ottaa askeleita läpinäkyvämpään digitaaliseen johtamiseen.