HHJ-kurssien valtava suosio jatkuu – seuraava HHJ-kurssi 2020/01, Oulu käynnistyi


Kursseilla on paikkoja rajoitetusti – kannattaa varata omansa ajoissa! Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-alueitaan samalla säilyttäen kannattavuutensa.

Kursseilla on paikkoja rajoitetusti – kannattaa varata omansa ajoissa!

Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-alueitaan samalla säilyttäen kannattavuutensa.

Myös erilaiset murrokset kuten sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset, kansainvälistyminen, kasvunopeus ja markkinahäiriöt ovat helpommin hallittavissa, kun yrityksestä löytyy laajalti kokemusta. Hallitustyöskentelyn avulla voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai yrittäjän tueksi.

HHJ-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. Kurssi koostuu neljästä puolen päivän mittaisesta jaksosta sekä ryhmätyöstä ja lukupaketista. Kurssilla käydään läpi muun muassa hallituksen rooli, vastuut, riskienhallinta ja työmuodot erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja vahvasti käytäntöön soveltaen yritysesimerkkien kautta.

HHJ-kurssin jatkoksi voidaan osallistua HHJ-tutkinnon tenttitilaisuuteen Tampereen yliopistolla. Ennen tenttiin pääsyä suoritetaan kaksi valinnaista opinnäytetyötä HHJ-koulutuksen aiheista. Tenttitilaisuuksia järjestetään kaksi vuosittain.

HHJ-kursseja järjestetään vuonna 2020 Oulussa neljä kappaletta, Kajaanissa yksi ja Kuusamossa yksi sekä Rovaniemellä yksi. Katso täältä Pohjois-Suomen alueella järjestettävien HHJ-kurssien ajankohdat ja paikat. https://www.oulunkauppakamari.fi/koulutus/koulutukset_aikajarjestyksessa/hhj-kokonaisuus

http://www.lapland.chamber.fi/koulutus/kevaan-2019-koulutuskalenteri/