Tehdasfysiikka – liiketoiminnan lainalaisuudet


Oulussa järjestettiin ainutlaatuinen koulutustilaisuus 21.2.2020. Päivänkestävä koulutus käsitti tutustumisen aiheeseen ja käsitteli tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa.

Oulussa järjestettiin ainutlaatuinen koulutustilaisuus 21.2.2020

Tieto tulokseen vaikuttavien tekijöiden välisistä riippuvuussuhteista on tärkeää strategisesti tärkeiden toimenpiteiden suunnittelussa ja käytäntöön viemisessä. Palvelu- ja tuotantoympäristön operaatiota ohjaa 27 lainalaisuutta. Lakeja kuvataan malleilla ja niiden avulla voidaan ymmärtää taustalla vaikuttavat liikkeenjohdolliset konfliktit. Tunnistamalla vipuvaikutusalueet, voidaan johtamista, päätöksentekoa tehostaa ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.

Päivänkestävä koulutus käsitti tutustumisen aiheeseen ja käsitteli tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opittiin, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

Hyödyt menetelmistä ovat moninaiset

Osoittautui, että opitun perustella voidaan paremmin ja objektiivisemmin arvioida omaa päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä. Ymmärretään, kuinka saavutetaan ennustettavasti haluttu kassavirta, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän toimitusvarmuuden, nykyisessä liiketoiminnassa.

Kohderyhmä

Voidaan todeta, että koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ymmärtämään operaatioiden toimintaa syvällisemmin ja parantamaan palvelu- ja tuotantoprosesseja. Koulutus soveltuu erinomaisesti valmistus-, toimitusketjuista ja jonoista vastuussa oleville johtajille, tuotannon suunnittelu- ja ohjaustoimista vastaaville päälliköille.

Päivän koulutukseen osallistui noin 30 aiheesta kiinnostunutta. Kouluttajana toimi DI Antti Piirainen Quality Knowhow Karjalainen Oy’stä. Koulutuspäivä järjestettiin Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry’n ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry’n toimesta yhteistyössä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian kanssa.

Kirjoittanut: Ane Ahnger, P-S Hallituspartnerit ry

Valokuvat: Ane Ahnger