BusinessOulun asiakkuuspäällikkö Heidi Tikanmäki: ”Vahva tutkimus, innovaatiot, ainutlaatuinen kehitysympäristö sekä ketterä yhteistyö luovat kasvun mahdollisuudet Terveys ja Life Science -toimialalla Oulussa”


Oulu on digitaalisen terveyden edelläkävijä ja tunnetaan maailmalla innovaatioistaan sekä OuluHealth ekosysteemistään. Tulevaisuuden terveysteknologian ja palveluiden kehittämiseksi Oulussa on yrityksille tarjolla mm 5G testiympäristö. Myös 6G tutkimus on saanut jo lähtölaukauksensa nimenomaan Oulussa, ja sen tuomat tulokset tulevat aikanaan osaksi teknologista kehitystä.

Mikä on Oulun seudun vahvuus terveystoimialan toimijana ja kehitysalustana?

–  Ratkaisemme terveydenhuollon haasteita digitalisaaton avulla, eli olemme profiloituneet vahvasti Digital Health edelläkävijäksi. Oulu tarjoaakin ideaalisen kasvualustan alkaville kansainväliseen kasvuun tähtääville Health & Life Science -toimialan yrityksille. Oulu on yksi Euroopan vetovoimaisimmista tutkimus- ja osaamiskeskittymistä tällä toimialalla. Meillä kehitetään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä innovatiivisia ratkaisuja, uusia liiketoimintamalleja sekä uuden sukupolven teknologioita, esimerkiksi 5G, IoT, AI, My Data ja lääketieteen kuvantamisen saralla. Oulussa on ainutlaatuinen OuluHealth -ekosysteemi ja sen tarjoamat testausympäristöt globaalin terveysalan ratkaisujen kehittämiseen. Osansa kokonaisuuteen tuo myös se, että, että Oulussa rakennetaan maailman älykkäintä sairaalaa (OYS 2030), johon linkittyy yrityksiä yhteiskehittämään innovaatioitaan.

– Oulussa toimiva OuluHealth-ekosysteemi kiinnostaa maailmanlaajuisesti. OuluHealth tuo yhteen korkeakoulut, tutkijat, terveysalan ammattilaiset ja terveysteknologiayritykset kiihdyttämään innovaatioita, vahvistamaan terveysteknologia-alan liiketoimintaa ja parantamaan ihmisten hyvinvointia. Tavoitteena on nopeuttaa innovaatioiden saamista käyttöön, edistää niiden kaupallistamista, tukea työpaikkojen luomista sekä vauhdittaa suomalaisten hyvinvointialan yritysten kasvua. Lisäksi OuluHealth mahdollistaa strategisen yhteistyön kansainvälisten verkostojen ja partnereiden kanssa. Ekosysteemi tarjoaa yrityksille sekä Suomesta että ulkomailta ainutlaatuisen testausympäristön terveysalan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen aidoissa ympäristöissä oikeiden käyttäjien kanssa.

– Oulusta löytyy myös vahvaa tutkimuksen ja lääkekehityksen osaamista. Esimerkiksi Biocenter Oulu tarjoaa Open Access -periaatteella tutkimuksen ydinosaamispalveluja, jotka ovat osa kansallista Biokeskus Suomen teknologiapalveluverkostoa.

Mikä on alan tulevaisuuden trendi, mihin painopistesuuntaan toimiala kehittyy nyt ja tulevaisuudessa Oulun seudulla?

– Vahva tutkimus ja innovaatiot luovat kasvun mahdollisuudet ja ratkaisut globaaleihin hyvinvoinnin haasteisiin, joita ovat muun muassa sairauksien ennaltaehkäiseminen, elämän laadun edistäminen, väestön nopea ikääntyminen sekä kotihoito ja paremmat palvelut kuntalaisille. Oulun vahvuuksiin kuuluvat puettava teknologia ja tautien ennaltaehkäisy muun muassa liikunnalla, unella ja ruokavaliolla. Tässä tärkeässä roolissa ovat etäratkaisut.

Minkälaiseksi näet alan yritysten rahoitustilanteen Oulun seudulla?

– Kasvuyritykset hakevat rahoitusta muun muassa tuotekehityksen ja kasvun vaiheisiin. Tällä hetkellä julkista TKI-rahoitusta tarjoavat Ely-keskus (EU React -rahoitus) ja Sparks. Terveysalan innovaatiot vaativat kuitenkin paljon rahoitusta etenkin alussa ja tuotekehityksen eri vaiheet ovat tavallisesti myös hyvin pitkällisiä prosesseja. Yksityisiä sijoituksia ja venture capital-rahastoja alueellamme on vähemmän ja rahoitusta haetaankin pääkaupunkiseudulta sekä ulkomailta. Oululaiset yritykset vetävätkin hyvin puoleensa kansainvälisiä, johtavia sijoittajia terveysalalla.

Minkälaisia hallitusammattilaisia mielestäsi tarvitaan alan yrityksiin juuri nyt?

– Tärkeitä osaamisalueita ovat muun muassa erilaiset terveysteknologiat, sosiaali- ja terveydenhuolto, kansainvälinen liiketoiminta, kliiniset tutkimukset, alan verkostot ja asiakkaat sekä relevantit kontaktit sairaaloihin, terveysalan ekosysteemeihin ja sairausvakuutusyhtiöihin. Hallituksen roolin tulee vahvistua yrityksen kasvaessa, mikä näkyy esimerkiksi yrityksen strategian määrittämisessä, uuden liiketoiminnan kehittämisessä, uudelle markkinalle siirtymisessä, rahoitusasioissa, mahdollisessa listautumisessa pörssiin.

Kirjoittaja: Mika Kulju

———————–

BusinessOulun Health & Life Science -toimialan tiimi tukee yrityksiä useilla toimenpiteillä kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyen.

BusinessOulun asiakkuuspäällikkö Heidi Tikanmäki oli puhujana Pohjois-Suomen Hallituspartnereiden webinaarissa. Hänen mukaansa Oulu on yksi Euroopan vetovoimaisimmista tutkimus- ja osaamiskeskittymistä terveysalalla, jossa kehitetään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä innovatiivisia ratkaisuja, uusia liiketoimintamalleja sekä uuden sukupolven teknologioita.