Ammattimaisen hallitustyön rooli kasvun mahdollistajana


Syksyn 2016 yritysbarometristä käy ilmi, että Pohjois-Pohjanmaa on yritysten oman ilmoituksen mukaan Suomen kasvuhakuisinta aluetta

Ammattimaisen hallitustyön rooli kasvun mahdollistajana

Syksyn 2016 yritysbarometristä käy ilmi, että Pohjois-Pohjanmaa on yritysten oman ilmoituksen mukaan Suomen kasvuhakuisinta aluetta. Oulun kaupunki ja BusinessOulu ovat tehneet viime vuosina osaltaan määrätietoista työtä, jotta alue tunnetaan kansainvälisiä mahdollisuuksia tarjoavana Suomen nopeimmin kasvavana kaupunkiseutuna ja joka on yrityksille huippupaikka kasvattaa liiketoimintaa sekä toteuttaa kasvua mahdollistavia uusia avauksia.

Työ onkin tuottanut konkreettisia tuloksia, jotka tukevat vahvasti alueen positiivista kehittymistä. Jos näistä muutaman poimii esimerkiksi, niin voisi mainita mm. ICT-puolen rakennemuutoksesta selviytymisen ja toimialan merkittävän monipuolistumisen, yritysten vientitoiminnan vahvistumisen erityisesti Ruotsin ja Norjan suuntaan sekä voimakkaan panostuksen alueen pääomahuollon kehittämiseen. Onnistumista tässä työssä tukee myös se tosiasia, että Norjan kuningaspari halusi tutustua juuri oululaiseen osaamiseen ja elinkeinoelämään aivan hiljattain. Tämä työ tukee osaltaan laajasti yritysten mahdollisuuksia kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa sekä varmistaa sen, että myös uusilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet tulevaisuuden menestystarinoihin.

Yrityksen määrätietoinen liiketoiminnan kehittäminen tarvitsee strategista suunnittelua, jolla asetetaan yritykselle tulevaisuuteen tavoiteltu päämäärä. Vaikka päämäärä pystyttäisiinkin kertomaan, on usein tie sinne vielä tuntematon. Oikean tien löytämisessä on tarpeen hyödyntää monipuolisesti parasta mahdollista kokemusta, osaamista ja verkostoa, jotka usein ovat avainasemassa asetettuihin tavoitteisiin pääsemisessä. Aina tätä tarvittavaa kokemusta ei kuitenkaan yrityksellä itsellään valmiina ole ja kysymykseksi nouseekin mistä ja miten sitä voisi hankkia?

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry:n toiminta on kehittynyt viime vuosina paljon. Hallitustyötä edistävää informaatioita ja aktiviteettiä on ollut hyvin tarjolla sekä hallitusammattilaisia on ollut yritysten hallitustyön kehittämiseen runsaasti käytettävissä. Aktiivinen ja ammattimainen hallitustyö voi olla iso apu yrityksen toimivalle johdolle. Parhaimmillaan se toimii omistajille ja toimivalle johdolle keskustelukumppanina ja monipuolisena päätöksenteon tukena, joka auttaa selkeyttämään ja perustelemaan kasvuun tarvittavaa päätöksentekoa olennaisesti.

Kasvunäkymämme ovat tällä hetkellä hyvin positiivisia. Muistetaan ammattimaisen hallitustyön mahdollisuudet sillä tiellä, jolla nämä näkymät realisoidaan.

Jarmo Lauronen
BusinessOulu, palvelupäällikkö