Kasvun mahdollistajana SME InnovFin –riskinjakotakaus


SME InnovFin –riskinjakotakaus on Euroopan Investointipankin (EIP) ja Euroopan Investointirahaston (EIR) kautta järjestetty rahoitusinstrumentti, jonka jakelijana Suomessa toimii OP.

Kasvun mahdollistajana SME InnovFin –riskinjakotakaus

SME InnovFin –riskinjakotakaus on Euroopan Investointipankin (EIP) ja Euroopan Investointirahaston (EIR) kautta järjestetty rahoitusinstrumentti, jonka jakelijana Suomessa toimii OP. Riskinjakotakauksen tarkoituksena on helpottaa innovatiivisten ja kasvuhakuisten pk-yritysten lainarahoituksen saamista ja sitä kautta kannustaa kasvuun ja investointeihin. Näin haetaan talouskasvua ja mahdollistetaan pk-yritysten pääsy Euroopan Investointipankin ja EU-komission rahoituksen piiriin.

Riskinjakotakaus on herättänyt hyvin kiinnostusta Oulussa ja takaukselle on selvästi ollut tarvetta. Useampi rahoitus on jo yritysten kassassa mahdollistamassa liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua. Ilahduttavaa on ollut huomata oululaisten yritysten olevan hereillä uusien instrumenttien tullessa markkinoille. OP Oululle esitetyt hankkeet ovat olleet hyvin suunniteltuja ja dokumentoituja, jolloin yhden luukun periaatetta rahoituspäätöksissä on ollut helppo toteuttaa. Euroopan Investointirahasto on nimittäin delegoinut päätöksenteon OP:lle, joten asiakasyritysten näkökulmasta prosessi on yksinkertainen pankin hoitaessa yhteydenpidon ja raportoinnin eteenpäin.

Millaisesta rahoituksesta on kyse?
Rahoitus soveltuu käyttöpääomaan, investointeihin ja yritysjärjestelyihin. Takauksen käyttö sopii hyvin erikokoisille yrityksille, sillä lainamäärä voi olla väliltä 25.000 – 7.500.000 euroa. Riskinjakotakaus on määrältään 50% ja se ei sulje pois esimerkiksi Finnveran käyttöä hankkeessa. Enimmäislaina-aika on 10 vuotta.

Kenelle takaus sopii?
Takaus sopii kasvuyrityksille tai innovatiivisille yrityksille tai innovatiivisuuskriteerit täyttäville hankkeille. Jos yritys työllistää alle 250 henkeä ja liikevaihto on alle 50.000.000 euroa ja taseen loppusumma on alle 43.000.000 euroa ja yritys on toiminut markkinoilla alle 7 vuotta, niin kannattaa ottaa yhteyttä.

Takauksen hyödyt yritykselle pähkinänkuoressa:

  • Riskinjakotakaus parantaa pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saatavuutta
  • Takaus mahdollistaa rahoituksen yritykselle edullisempaan hintaan
  • Yritys voi hyödyntää vakuuksia laajemmin
  • Takauksen neuvottelu ja hankkiminen tapahtuu joustavasti pankin kautta
  • Takauksen saaminen hankkeelle edellyttää, että pankki on valmis rahoittamaan investoinnin. Takaus toimii osana luoton vakuutta. Hankkeiden tulee siis täyttää pankin normaalit rahoituskriteerit.

Jos haluat tietää tarkemmin innovatiivisuus- tai kasvukriteereistä niin ota yhteyttä juha.isojarvi(at)op.fi, joka OP Oulussa koordinoi SME InnovFin -takauksia.

Kasvuterveisin

 

OP Oulu
Juha Karjalainen
pankinjohtaja