PK yrityksessä hallitus kirittäjänä.


Miten hallitus toimii? Kuin lokki, lehahtaa paikalle kokoukseen, nokkii kaikki mahdolliset asiat rikki ja haavoille, penkoo kaikki paikat. Lähtiessä pöydälle jää joku törky, joka toimivan johdon on siivottava. Vai niin kuin sienet, pidetään pimeässä ja kosteana, eivät haittaa toimivan johdon työtä.

Saan tehdä hallitustyötä muutamissa yrityksissä, joihin minulle ei ole lainkaan omistusta. Lisäksi olen osakeyhtiömuotoisen vesiyhtiön hallituksessa, josta kunta omistaa yli 90 %. Taloyhtiöt ja golfyhtiö on oma lukunsa, mutta kokemusta niistäkin saa. Kunnallisten liikelaitosten johtokunnat ovat vähän hallitus tyyppisiä.

Itse näen ulkopuolisen hallituksen olevan parhaillaan asioiden rytmittäjä, suunnan näyttäjä. Hallituksen kokouksen jälkeen toimitusjohtaja säntää uutta intoa täynnä viemään käytännön asioita eteenpäin. Nykyaikainen hallitus keskustelee kokousten välillä monilla viestintävälineillä. Lukusuosituksia artikkeleihin ja kirjoihin, jotka auttavat ymmärtämään asiaa. Whatsapp ryhmässä voidaan kysyä, mikä on syke juuri nyt yrityksen pulssilla. Hallituksen on tärkeää pystyä eläytymään yrityksen liiketoimintaan. Olisi opittava mitkä asiat vaikuttavat markkinaan, mikä on kilpailuetu. Sain aikanaan olla moottoripyöriä myyvän yrityksen hallituksessa. Kun oma harrastus aiheesta loppui, väheni myös kiinnostus alaan. Huomasin vuodessa, ettei minulla ollut enää annettavaa aiheeseen kuten ennen. Pyysin eroa ja yritys sai paljon minua paremman jäsenen tilalle.

Kun mietin parasta hallitusta, tunnistan nämä asiat. Kokouksiin mennään hyvin valmistautuneina. Normaalien kokousasioiden lisäksi niissä on etukäteen osoitetut teemat, joihin tehdään kotitehtävät ja mielipiteisiin perustelut. Kokouspäivät on esitetty puoli vuotta etukäteen. Materiaalit kokouksiin tulevat tarpeeksi ajoissa, jotta niitä ei tarvitse lukea kokouksessa, vaan voidaan tehdä päätökset niihin nojaten. Kokouksissa on vahvoja perusteltuja mielipiteitä ja siellä ei tarvitse missään nimessä olla samaa mieltä. Päätösten taustaksi haetaan dataa ja teetetään tarvittaessa, vaikka markkinatutkimuksia, joihin voidaan päätöksen teossa nojata. Pitää olla eri näkökantoja, joista löydetään paras suunta. Jos hallituksella ei ole rohkeutta olla eri mieltä, ei se saa kaikkia osaamisalueitaan käyttöönsä. Kokouksessa pidetty pöytäkirja tai muistio tulee seuraavana päivänä osallistujille. Kahden kuukauden päässä seuraavassa kokouksessa on turha tarkastaa pöytäkirjaa, silloin se on sihteerin päätettävissä, mitä kirjataan.

Yhden hallituspäivän jälkeen yrityksen omistaja-toimitusjohtaja vei minua rautatieasemalle. Pohdin siinä hallituspäivän kulkua ja pyysin anteeksi, kun kyseenalaistin kaikki esitykset ja olin niin paljon eri mieltä. Sanoin, että on vähän huono omatunto ottaa useamman sadan euron kokouspalkkiota tuommoisen opponoinnin jälkeen. Toimitusjohtaja sanoi, ettei minun tarvitse olla pahoillaan, satasella saisi kuulemma sellaisia hallituksen jäseniä, jotka ovat kaikista asioista samaa mieltä.

Niin, olisiko tuo toimintatapa soveltuvampi, vaikka konsultille, hallitus tekee pitkäjänteisempää työtä. Sienten kasvatus on syytä jättää ammattilaisille.

Kirjoittaja Aki Keisu, yritysvälittäjä, Suomen Yrityskaupat Oy, aki.keisu@yrityskaupat.net