Turvaa liiketoiminnan jatkuvuus Kyber-riskeiltä


Kyberuhkista on tullut vakavasti otettava riski paitsi yksityishenkilöille, myös yrityksille ja erilaisille organisaatioille niiden toimialasta riippumatta.

Turvaa liiketoiminnan jatkuvuus Kyber-riskeiltä

Palvelunestohyökkäykset ja tietomurrot ovat kasvaneet räjähdysmäisesti niin Suomessa kuin ympäri maailman. Kyberuhkista on tullut vakavasti otettava riski paitsi yksityishenkilöille, myös yrityksille ja erilaisille organisaatioille niiden toimialasta riippumatta. Kyberuhkien aiheuttamat vahingot saattavat olla varsin monimuotoisia. Esimerkiksi varastettu asiakasdata, kaatuneet nettisivut tai muu vääriin käsiin joutunut aineeton omaisuus voivat aiheuttaa huomattavia vahinkoja yrityksellesi ja asiakkaillesi. Pahimmassa tapauksessa seuraamukset voivat kaataa koko yrityksen.

Miten näihin monimuotoisiin uhkiin voi parhaiten varautua? Tietoturvauhkia voi ennaltaehkäistä kiinnittämällä huomiota siihen, että organisaation tietoturva on riittävällä tasolla ja henkilöstöä koulutetaan tunnistamaan uhkia säännöllisesti. Näiden toimien lisäksi organisaation on kuitenkin syytä myös varautua pahimpaan ottamalla kattava tietoturvavakuutus, jolloin riskit on minimoitu ja liiketoiminnan jatkuminen turvattu.

LähiTapiola on juuri tuonut markkinoille erittäin kattavan tuotteen, tietoturvavakuutuksen, joka sopii kaikille yrityksille koosta riippumatta. Tuote on LähiTapiolan ja vakuutuskumppaninsa AGCS:n (Allianz Global Corporate & Specialty) yhteistyössä kehittämä tietoturvavakuutus. Vakuutusyhtiö AGCS on osa maailmanlaajuista Allianz-finanssikonsernia.

LähiTapiolan tietoturvavakuutus ottaa huomioon varsinaisten vahinkojen korvaamisen lisäksi myös erilaisia kriisinhallintakuluja sekä liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvia kustannuksia, jotta liiketoiminta voidaan palauttaa ennalleen mahdollisimman nopeasti. Vakuutus kattaa myös tietomurtojen seurauksia vakuutuksenottajalle samoin kuin korvausvastuuta ulkopuolisia tahoja kohtaan.

Tilanteen palauttaminen ennalleen vaatii kuitenkin muutakin kuin rahaa. Jotta uhka saadaan mahdollisimman nopeasti poistettua, tarvitaan ammattiosaamista. Tähän tarpeeseen vastataksemme kumppaninamme toimii F-Secure, joka tutkii tietomurtotilanteen ja auttaa vahingon rajaamisessa sekä siitä toipumisessa.

Vuonna 2018 tulee voimaan EU:n tietosuojauudistus, joka velvoittaa organisaatioita ilmoittamaan esimerkiksi tietovuodoista valvontaviranomaiselle. Todetusta tietosuojan laiminlyönnistä saattaa koitua huomattavia seuraamusmaksuja. Parasta riskienhallintaa, mitä organisaatio voi tehdä, on paitsi ennaltaehkäistä tietoturvaan liittyviä riskejä tehokkaasti, myös varautua niiden toteutumiseen vakuutuksen avulla ja sitä kautta turvata liiketoiminnan jatkuvuus.

Kun tunnet, että organisaatiosi tietoturva-asiat on syytä varmistaa, ota yhteyttä.

Lisätietoja allekirjoittaneilta.

Liiketoimintajohtaja Ilkka Herva                             Asiakkuusjohtaja Matti Marttila

+358 40 5877467                                                        +358 400 407705

ilkka.herva@lahitapiola.fi                                         matti.marttila@lahitapiola.fi